از خویش گفتن ها.....

دلم از دنیا که میگیره بغض هام رو این جا فریاد میکنم..

آینه ی روزگار!!!

     دست مشاطه ی روزگار!موهایم را شانه میزند 

 

     آینه٬ عبرت گونه٬ سفیدی موهایم را به رخم  می آورد....  

 

    چیین برپیشانی می افکنم و ناباورانه می خندم 

 

    تلخی نیشخندم٫ قلبم را می آزارد..... 

 

      وتپش ضربهای آهنگین را از من می گیرد 

 

     سکوت می کنم ولب می گزم ! 

 

    در زیر سایه ی بلند تنهایی٬آخرین جرقه های نفس هایم را  

 

                                                                  جشن می گیرم .... 

 

 

+ نوشته شده در پنج‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 12:23 ق.ظ توسط خاطره | 2 نظر