از خویش گفتن ها.....

دلم از دنیا که میگیره بغض هام رو این جا فریاد میکنم..

نگاه به زن

       هرچه کلنجار رفتم که نگوییم ولی نشد..... 

 

   روزی درشهر  میرفتم  وفارغ از چونی وچرایی زندگی٫آنچنان چادر میکشیدم  و 

    

     سربه زیرمی رفتم  که گویی  در زمین آلوده آبی آسمان را جستجو می کردم 

           

      نگاهم به درون بود وسایه وار از کنار خیابان می گذشتم 

 

                                                                       بوق بوق بوق.... 

 

    به صدا شک کردم سر که بالا بردم راننده مرا دعوت  به هم راهی می کرد .....

 

    سر به تاسف  تکان دادم ورفتم ٬چند قدم بعد مردی که کودک کنار خود را فراموش   

 

     کرده بودزیر لب حرفی زد که تنم لرزید..... 

 

 

   وای چه می شود ؟چرا زن ااینگونه قدر می بیند........ 

 

    در دل نمی دانم به انچه سینه ام را میسوزاند بخندم یا گریه کنم  

 

        ویا از این که خدا مرا زن آفریدگلایه کنم.......

+ نوشته شده در جمعه 31 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 10:42 ب.ظ توسط خاطره | 4 نظر